Menu
Kurv 0

Vælg katergoriKøb billige havemøbler online Hos Lange

Vi er din mulighed for at købe billige havemøbler online. Vi beskæftiger os med online handel af de varer vi fører på hjemmesiden, men samtidig har vi også en filial i nærheden af Ringkøbing. Vi har denne ene filial, men med denne webshop muliggør vi for, at din geografiske placering ikke er en hindring, for at modtage vores knivskarpe tilbud! Vi fokuserer primært på havemøbler, men vi fører også grilludstyr og havetilbehør af fremragende kvalitet.

Er du træt af at handle med store og ineffektive online-shops, der ikke føles som at være til for kunden, men derimod modarbejder din lyst og motivation til at gøre noget lækkert for din have? Hvis du kan genkende dig selv i det ovennævnte scenarie, vil du ved en eventuel handel Hoslange.dk få ændret din opfattelse af det at handle havemøbler og haveudstyr, men også i den grad en ændring af hvad man kan og bør købe på nettet.

Vi tilstræber os altid at sikre, at du har en glædelig oplevelse med en handel hos os, men hvis dette ikke er tilfældet, har du 14 dages fuld returret, og kan se frem til fuld refundering af købsprisen, såfremt vores vare ikke lever op til dine krav. Udover dette sikres du også på den længere bane, da vi fører 24 måneders reklamationsret.

Vi er ikke bare kun til for dig, men også tæt på dig, da vi operer med en maxpris for transport på 300,-kr og ved et eventuelt køb på over 5000,-kr er fragten på vores regning. Vores vognmænd arbejder ligesom os effektivt, og vil alt efter din lokation i landet kunne levere din bestilling Hoslange.dk inden for 2-3 dage.

Vi håber at du vil undersøge vores produkter og blive sommerklar - det er vi!